برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
like - bat - out - of - hell

like a bat out of hell


مثل فشفشه

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Farideh
Moving in a fast and almost crazy manner
مثل فشنگ در رفتن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی like a bat out of hell
کلمه : like a bat out of hell
املای فارسی : لکه ا بت وت اف حل
اشتباه تایپی : مهنث ش ذشف خعف خب اثمم
عکس like a bat out of hell : در گوگل

آیا معنی like a bat out of hell مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )