برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1305 100 1

lives on borrowed time

معنی کلمه lives on borrowed time به انگلیسی

lives on borrowed time
• dying, having a limited amount of time left to live

lives on borrowed time را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محیا
اجل کسی نزدیک بودن؛مرگ کسی نزدیک بودن
محیا
اجل کسی نزدیک بودن
امیر
در زمان وام گرفته شده زندگی می کند
فاطمه
وقت اضافه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی lives on borrowed time مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )