برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

loaded down with things

loaded down with things را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Mehrdad Sayehban
carrying or trying to carry a lot of things:

She had three children and was loaded down with two heavy suitcases.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی loaded down with things مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )