برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
look - it - up

look it up

look it up را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Kamran
جستجو کردن
Raha
جست و جوی لغات دیکشنری
Soroushgh97
سرزدن
What time do you open ?
I don't know but you look it up
Samih
به آن مراجعه کن
Hamid
Look it up

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی look it up مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )