برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1360 100 1

lorry

/ˈlɔːri/ /ˈlɒri/

معنی: کامیون، بارکش، ماشین باری
معانی دیگر: واگن مسطح و بی دیواره، واگن باری

بررسی کلمه lorry

اسم ( noun )
حالات: lorries
(1) تعریف: a low, sideless wagon drawn by horses.

(2) تعریف: a flat, sideless railroad car.

(3) تعریف: (chiefly British) any of a number of large vehicles used for transporting freight or other loads; truck.

واژه lorry در جمله های نمونه

1. an articulated lorry is made in two sections which are joined together by a bar
کامیون دو قطعه،از دو بخش که توسط میله‌ای به هم وصل شده‌اند تشکیل شده است.

2. A lorry shed its load on the motorway.
[ترجمه ترگمان]یک کامیون بار خود را بر روی جاده ریخت
[ترجمه گوگل]یک کامیون بار خود را بر روی بزرگراه بار می اندازد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. A tragedy was narrowly averted when a lorry crashed into a crowded restaurant.
[ترجمه ترگمان]هنگامی که یک کامیون در یک رستوران شلوغ تصادف کرد، یک تراژدی از بین رفت
[ترجمه گوگل]هنگامی که یک کامیون در یک رستوران شلوغ سقوط کرد، تراژدی به شدت جلوگیری شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The car rammed against/into the lorry.
[ترجمه ترگمان]اتومبیل به کامیون برخورد کرد
[ترجمه گوگل]این ماشین در برابر کامیون رانندگی می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. The lorry chugged up the hill.
[ترجمه ترگمان]ماشین باری از تپه سرازیر شد
...

مترادف lorry

کامیون (اسم)
camion , truck , lorry
بارکش (اسم)
transport , truck , lorry , wagon , waggon , freighter , tractor
ماشین باری (اسم)
lorry

معنی lorry در دیکشنری تخصصی

lorry
[عمران و معماری] کامیون

معنی کلمه lorry به انگلیسی

lorry
• motor truck (british); sideless wagon that is pulled by horses
• a lorry is a large motor vehicle which is used to transport goods by road.
articulated lorry
• trailer truck, rig, semi-trailer (british)
fall off the back of a lorry
• (british slang) appear from out of nowhere (ironic expression used to indicate that something came into one's possession in an illegitimate manner, i.e. by theft)
motor lorry
• (british use) motor truck withopen sides

lorry را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Mahshid
ماشین باربری

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی lorry
کلمه : lorry
املای فارسی : لرری
اشتباه تایپی : مخققغ
عکس lorry : در گوگل

آیا معنی lorry مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )