برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

losing sleep

losing sleep را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

امین جهانگرد
بیخواب شدن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی losing sleep مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )