برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1285 100 1

love seat

/ˈləvˈsiːt/ /lʌvsiːt/

نیمکت دو نفری، کاناپه ی کوچک، صندلی یانیمکت دسته دار دو نفری

بررسی کلمه love seat

اسم ( noun )
• : تعریف: a small upholstered sofa or double chair that seats two people.

واژه love seat در جمله های نمونه

1. Helen bought her love seat, a sky blue velveteen fold-out, and also her bridge table.
[ترجمه ترگمان]هلن صندلی عاشقانه خود را که یک ستاره آبی آسمانی بود و میز پل را نیز خریده بود خرید
[ترجمه گوگل]هلن صندلی عاشقانه خود را، صندلی راحتی آبی رنگ و همچنین میز پل آن را خریداری کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. With mock surprise, he settled into the love seat, draping his arms along its top.
[ترجمه ترگمان]او با حیرت ساختگی سر جایش نشست و روی صندلی عشق نشست و دست‌هایش را روی نوک آن آویزان کرد
[ترجمه گوگل]با شگفتی خجالتی، او به صندلی عاشقانه نشست و دستان خود را در بالای آن گذاشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Later, the love seat or courting seat had two sections, often in an S - shape.
[ترجمه ترگمان]پس از آن، جایگاه عاشقانه و یا صندلی او دارای دو بخش بود که اغلب به شکل S شکل می‌گرفتند
[ترجمه گوگل]بعدها صندلی عشق یا صندلی دوشاخه دو بخش داشت، اغلب در شکل S
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Beside me on the love seat, my wife kept her social smile firmly in place, but I could feel her secret death glare.
...

معنی کلمه love seat به انگلیسی

love seat
• small sofa for two

love seat را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

گلی افجه
صندلی دو نفره که می تواند به شکل S باشد

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی love seat
کلمه : love seat
املای فارسی : لوح سیت
اشتباه تایپی : مخرث سثشف
عکس love seat : در گوگل

آیا معنی love seat مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )