برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1353 100 1

Many times


چندین بار

واژه Many times در جمله های نمونه

1. A man can fail many times, but he isn't a failure until he begins to blame somebody else.
[ترجمه ترگمان]یک مرد می‌تواند چندین بار شکست بخورد، اما او شکست نخواهد خورد، تا اینکه شروع به سرزنش شخص دیگری کرد
[ترجمه گوگل]یک مرد می تواند چندین بار شکست بخورد، اما او تا زمانی که دیگر کسی را سرزنش نکند، شکست نمی خورد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Cowards die often [many times] before their deaths.
[ترجمه ترگمان]Cowards اغلب قبل از مرگ می‌میرند
[ترجمه گوگل]ضرب وشتم ها اغلب [چند بار] قبل از مرگ آنها میمیرند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Cowards may die many times before their death.
[ترجمه ترگمان]Cowards ممکن است چندین بار قبل از مرگش بمیرد
[ترجمه گوگل]بزدلان می توانند چندین بار قبل از مرگ خود بمیرند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. How many times have you been to France?
[ترجمه ترگمان]چند بار به فرانسه رفته‌اید؟
[ترجمه گوگل]چند بار به فرانسه آمده اید؟
[ترجمه شما] ...

معنی Many times در دیکشنری تخصصی

many times
[ریاضیات] به کرات
[ریاضیات] بینهایت بار

معنی کلمه Many times به انگلیسی

many times
• several times, on many occasions

Many times را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ایدا
چندین مرتبه
چندین دفعه
دفعات مکرر
ssssssssssssss
چندین دفعه
آنیتا عزیزی بهترین
زیبا ترین دختر دنیا

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی many times
کلمه : many times
املای فارسی : معنی‌ تایمز
اشتباه تایپی : ئشدغ فهئثس
عکس many times : در گوگل

آیا معنی Many times مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )