برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Materialized

Materialized را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فارسی را پاس بداریم.
تحقق یافتن
محقق شدن
واقعی شدن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Materialized مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )