برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Microcycle

Microcycle را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سامان نصیری
چرخۀ کوچک - در ورزش: چرخۀ کوچک تمرین (که شامل جلسات تمرین در یک هفته می شود)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Microcycle مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )