برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
Mind - map

Mind map

Mind map را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

رقیه
نقشه ذهنی
مهدی صباغ
برنامه ای درون فکر داشتن
برنامه ی اجرایی داشتن
نقشه ای در ذهن داشتن
سیروان فیضی
ترجمه لفظی: نقشه ذهنی، طرح ذهنی
ترجمه مفهومی:نقشه ارتباطی، طرح ارتباطی
سیروان فیضی
به مفهوم ترسیم نقشه یا طرحی (معمولا بصورت نوشتاری) از دسته بندی ها و شاخه های یک مفهوم واحد است. از نظر من بهترین معادل برای این واژه "نقشه ارتباطی" است.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Mind map مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )