برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Modularized

Modularized را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فارسی را پاس بداریم.
بخش بخش کردن
شکست کار

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Modularized مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )