برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1355 100 1

Molester

واژه Molester در جمله های نمونه

1. He'd been publicly labeled a child molester.
[ترجمه ترگمان]او در ملا عام یک بچه molester خوانده بود
[ترجمه گوگل]او به طور عمومی به عنوان یک فرزند بزرگتر نامگذاری شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Probably a child molester, probably couldn't get it up for anything normal.
[ترجمه ترگمان]احتمالا یک بچه molester احتمالا نمی‌توانست برای هر چیز عادی آن را بالا بیاورد
[ترجمه گوگل]احتمالا یک کودک بزرگتر، احتمالا نمیتواند برای هر چیزی طبیعی باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. A nationwide manhunt for an alleged child molester is over. Chester Stiles was arrested in Navade during a traffic stop and he is now scheduled to appear in court.
[ترجمه ترگمان]تجسس در سراسر کشور برای دستگیری یک کودک در سراسر کشور به پایان رسیده‌است چستر تاون در طی یک توقف ترافیک در Navade دستگیر شد و اکنون قرار است در دادگاه حاضر شود
[ترجمه گوگل]یک مرد عشایر در سراسر جهان برای یک فرزندخوانده متهم شده است چستر استیلز در ناواد در زمان توقف ترافیک دستگیر شد و اکنون او در دادگاه ظاهر شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. A child molester cou ...

معنی کلمه Molester به انگلیسی

molester
• one who sexually assaults, one who performs improper acts
• a molester is a person who touches women or children in a sexual way against their will.
child molester
• one who commits sexual acts with children

Molester را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی اکبر منصوری
کودک آزار، متجاوز جنسی،

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Molester مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )