برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

More likely than not

More likely than not را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فارسی را پاس بداریم.
به احتمال زیاد( از این مقدار) بیشتر نیست.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی More likely than not مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )