برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
Move - on - sth

Move on sth

Move on sth را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

جلال نجاریزدی
go on
رد شدن از چیزی, ول کردن, رها کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Move on sth مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )