برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1283 100 1

Mum

/ˈməm/ /mʌm/

معنی: خاموشی، سکوت، مادر، شخص خاموش، ساکت بودن
معانی دیگر: (نوعی آبجو قوی) مام، (در جشن ها و به ویژه نمایش های کریسمس) نقاب زدن، جامه ی نمایش برتن کردن، (عامیانه) رجوع شود به: chrysanthemum، (انگلیس - عامیانه) مادر، مام، ساکت، بی حرف، (ندا) ساکت باش !، جیک نزن !، خفه !

واژه Mum در جمله های نمونه

1. we asked him questions, but he was completely mum
از او چند پرسش کردیم ولی او کاملا خاموش بود.

2. There was always a honeymoon period when Mum started a new job.
[ترجمه ترگمان]همیشه وقتی مامان کار جدیدی را شروع می‌کرد یک دوره ماه‌عسل وجود داشت
[ترجمه گوگل]همیشه یک دوره ماه عسل زمانی بود که مادر شروع به کار جدید کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Mum tried to anticipate all my needs.
[ترجمه ترگمان]مامان سعی کرد تمام نیازهای مرا پیش‌بینی کند
[ترجمه گوگل]مامان سعی کرد همه نیازهایم را پیش بینی کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. My mum came over all giddy and had to sit down.
[ترجمه ترگمان]مادرم گیج شده بود و مجبور بود بنشیند
[ترجمه گوگل]مامانم بر همه گریه کرد و مجبور شدم نشستم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. He was accusing my mum of having an affair with another man.
[ترجمه ترگمان]اون به مادرم متهم شده بود که با یه مرد دیگه رابطه داشته باشه
[ترجمه گوگل] ...

مترادف Mum

خاموشی (اسم)
still , blackout , silence , extinction , quiescence , reticence , mum , quiescency , taciturnity
سکوت (اسم)
pause , calm , still , silence , reticence , mum , quietism , reticency , taciturnity
مادر (اسم)
mamma , mum , mother , mama , mater , matriarch , stepmother
شخص خاموش (اسم)
mum
ساکت بودن (اسم)
mum

معنی کلمه Mum به انگلیسی

mum
• mom, mother (british); silence, quietness; chrysanthemum (informal)
• quiet, silent
• your mum is your mother; an informal word.
keep mum
• not tell, keep quiet, remain silent

Mum را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

:(:)
Mom=mum
carolin
گل داوودیChrysanthemum
Mohammad Mehdi
Mum=mom=mother
گلی افجه
مامان
مادر

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی mum
کلمه : Mum
املای فارسی : موم
اشتباه تایپی : ئعئ
عکس Mum : در گوگل

آیا معنی Mum مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )