برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1357 100 1

magma

/ˈmæɡmə/ /ˈmæɡmə/

معنی: درده، خمیر مواد معدنی یا الی
معانی دیگر: (زمین شناسی) ماگما (مواد گداخته ی درون کره ی زمین که پس از سرد شدن تبدیل به سنگ آذرین می شود)، گدازه، آمیزه ی خمیر مانند (مواد آلی یا معدنی)

بررسی کلمه magma

اسم ( noun )
حالات: magmas, magmata
(1) تعریف: the hot, liquefied rock beneath the earth's surface that rises to the top of a volcano.

- When magma spews forth from a volcano, it is called lava.
[ترجمه ترگمان] وقتی ماگما از آتشفشانی بیرون می‌زند، گدازه نامیده می‌شود
[ترجمه گوگل] هنگامی که ماگما از یک آتشفشان خارج می شود، آن گدازه نامیده می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: in pharmacology, a paste made of pulverized solids and liquid.

واژه magma در جمله های نمونه

1. With the temprature cool, magma would be hardened into rock.
[ترجمه ترگمان]با آن cool سرد، magma به سنگ تبدیل می‌شود
[ترجمه گوگل]ماگما با درجه حرارت سرد، سنگ را سخت می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The blazing magma was surging by us.
[ترجمه ترگمان]The آتشین به طرف ما سرازیر می‌شد
[ترجمه گوگل]ماگما سوزانده شده توسط ما افزایش یافته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The whole town was swallowed up by the magma.
[ترجمه ترگمان]کل شهر توسط the بلعیده شد
[ترجمه گوگل]کل شهر توسط ماگما فرو برد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Instead it slowly froze in a magma chamber into a mush of coarse crystals.
[ترجمه ترگمان]در عوض آن به آرامی در یک محفظه ماگما به mush از کریستال‌های درشت تبدیل شد
[ترجمه گوگل]در عوض آن را به آرامی در محفظه ماگما به یک کریستال های درشت متمایل شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف magma

درده (اسم)
sediment , fouling , tartar , lees , slag , silt , dreg , magma
خمیر مواد معدنی یا الی (اسم)
magma

معنی magma در دیکشنری تخصصی

magma
[عمران و معماری] ماگما
[زمین شناسی] ماگما ماده مذاب و متحرک سیلیسی که حاوی بلورهای معلق و گازهای حل شده است. سنگهای آذرین، از طی فرآیند انجماد و فرآیندهای وابسته دیگر، از ماگما به وجود آمده اند. سنگ ذوب شده زیر زمین (اغلب شامل بلورها و گازهای محلول). سنگ ذوب شده ای که در زیرزمین ساکن است ماگما نامیده می شود اما زمانی که به سطح می رسد لاوا نامیده می شود.
[معدن] ماگما (زمین شناسی عمومی)
[آب و خاک] ماگما
[زمین شناسی] آمیزش ماگمایی شامل اختلاط دو یا تعداد بیشتری ماگما باترکیب متفاوت است که مخلوطی هموژن ازنقطه نظر فیزیکی و شیمیایی تشکیل می دهند و ترکیبی حدواسط دارا می باشد.
[زمین شناسی] اتاقک ماگما ،حجره ماگمایی حجره زیرزمینی که حاوی مایع ماگمایی غنی از گاز بوده و آتشفشان ها را تغذیه میکند. وقتی این حجره سرد شده و منجمد گردد به آن توده آذرین می گویند
[معدن] معیارهای ماگمایی (عمومی اکتشاف)
[زمین شناسی] امتزاج ماگمای امتزاج دوماگمای غیرمتجانس تولید مخلوطی هتروژن می کندکه شامل بخش هایی مجزا بوده و دارای عضوهای انتهایی (end-member) مثل ریولیت و بازالت می کند. این امر منجربه ایجاد مخلوطی ناقص از ماگماهای مختلف می شود. سنگ آذرین حاصل ،ترکیبی حدواسط از دو ماگمای مادر (اولیه) دارد. ماگماهایی که تحت تاثیر فرآیند اختلاط ماگمایی قرار می گیرند ، معمولا ماگماهای هیبریدی خوانده می شوند.نگاه کنید به magma blending
[زمین شناسی] مخزن ماگما اتاقک ماگمایی، آشیانه ماگمایی ...

معنی کلمه magma به انگلیسی

magma
• molten rock beneath the earth's crust from which igneous rocks are formed (geology)

magma را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

بهمن عنایتی کاریجانی
هو
ماگما یا مواد گداخته ومذاب خروجی از اتشفشان که پس از مدتی جریان یافتن در زمین سرد شده و به علت خروج بخارات از داخل ان پس از سرد ی کامل دارای خلل و فرج میباشند که به سنگهای اذرین معروفندو با گدازههای پرتاب شده به اسمان که به lava معروف میباشند فرق دارند.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی magma
کلمه : magma
املای فارسی : ماگما
اشتباه تایپی : ئشلئش
عکس magma : در گوگل

آیا معنی magma مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )