برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

major term

/ˈmeɪdʒərˈtɜːrm/ /ˈmeɪdʒətɜːm/

(منطق - صغرا و کبرا) حداکبر، حدمهین، شرط عمده واساسی

major term را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی major term
کلمه : major term
املای فارسی : ماژور ترم
اشتباه تایپی : ئشتخق فثقئ
عکس major term : در گوگل

آیا معنی major term مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )