برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
make - move - on

make a move on

make a move on را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد خ1
make a move on somebody
to try to start sexual activity or a sexual relationship with someone

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی make a move on مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )