برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1289 100 1

mascara

/mæˈskerə/ /mæˈskɑːrə/

معنی: ریمل مژه و ابرو
معانی دیگر: (از ریشه ی عربی: مسخره)، ریمل (برای آرایش یا سیاه کردن ابرو و مژه)

بررسی کلمه mascara

اسم ( noun )
• : تعریف: a cosmetic used to darken the eyelashes.

واژه mascara در جمله های نمونه

1. She spit into the little tray of mascara and brushed it on her lashes.
[ترجمه ترگمان]او به سینی کوچک ریمل of تف کرد و آن را روی مژگانش مالید
[ترجمه گوگل]او به داخل سینی کوچکی از ریمل مژه و ابرو مینشست و آن را بر روی شلاق زد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Don't cry or your mascara will run.
[ترجمه ترگمان]گریه نکن
[ترجمه گوگل]گریه نکنید یا ریمل مژه و ابرو خود را اجرا کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. She was crying and her mascara had smudged.
[ترجمه ترگمان]او گریه می‌کرد و her سیاه شده بود
[ترجمه گوگل]او گریه کرد و ریمل مژه و ابروش خیس شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Her tears had smudged her mascara.
[ترجمه ترگمان]اشک از چشمانش سرازیر شده بود
[ترجمه گوگل]اشک او ریمل مژه و ابروش را لکه دار کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

...

مترادف mascara

ریمل مژه و ابرو (اسم)
mascara

معنی کلمه mascara به انگلیسی

mascara
• cosmetic for darkening the eye-lashes
• mascara is a substance used to colour eyelashes.

mascara را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

SuperSU
ریمل
Amir-Hosean
ریمل

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی mascara
کلمه : mascara
املای فارسی : مسکرا
اشتباه تایپی : ئشسزشقش
عکس mascara : در گوگل

آیا معنی mascara مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )