برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1351 100 1

maven

بررسی کلمه maven

اسم ( noun )
• : تعریف: a person with specialized knowledge, often in practical or everyday matters; expert or connoisseur.
مشابه: ace, connoisseur

- I'm impressed that you've become such a wine maven!
[ترجمه ترگمان] من تحت‌تاثیر قرار گرفتم که تو به این اندازه شراب خوردی!
[ترجمه گوگل] من تحت تاثیر قرار گرفته ام که شما مثل یک شراب مرغ تبدیل شده اید!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه maven در جمله های نمونه

1. A food maven could also be called a gourmet.
[ترجمه ترگمان]یک maven غذایی نیز می‌تواند یک gourmet باشد
[ترجمه گوگل]یک غذای غذایی نیز می تواند یک غذای پرطرفدار نامیده شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Thus, the cash registers, not fashion mavens, choose the hues of the season.
[ترجمه ترگمان]بنابراین، ثبت نقدی، نه mavens مد، the فصل را انتخاب می‌کند
[ترجمه گوگل]بنابراین، حساب های پول نقد، مد لباس های مد نیست، رنگ های فصل را انتخاب کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. What do film industry mavens make of this situation?
[ترجمه ترگمان]صنعت فیلم چه چیزی از این وضعیت ساخته‌است؟
[ترجمه گوگل]صنایع فیلم سازی از این وضعیت چه می کنند؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Brown tapped veteran social maven Charlotte Mailliard Swig to her former post as protocol chief.
[ترجمه ترگمان]براون به maven اجتماعی کهنه سرباز زد و به پست سابق خود به عنوان رئیس پروتکل اشاره کرد
[ترجمه گوگل]براون، مارتین شارلوت Swig، جانباز اجتماعی را به عنوان رئیس پروتکل خ ...

معنی کلمه maven به انگلیسی

maven
• skillful person, one who is an expert in a particular subject (from yiddish - with a hebrew origin)

maven را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

امیر بهادر
متخصص - خبره - کاردان
معصومه
عالمان
دانشوران

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی maven مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )