انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

95 1096 100 1

mega

تلفظ mega
تلفظ mega به آمریکایی/ˈmeɡə/ تلفظ mega به انگلیسی/ˈmeɡə/

پیشوند:، بزرگ، کلان [megaphone یا megacephalic]، میلیون، مگا

بررسی کلمه mega

پیشوند ( prefix )
(1) تعریف: large; great.

- megalith
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل] مگالیت
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

(2) تعریف: one million.

- megahertz
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل] مگا هرتز
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

واژه mega در جمله های نمونه

1. The song was a mega hit last year.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این آهنگ سال گذشته به شدت مورد حمله قرار گرفت
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این آهنگ در سال گذشته مگا می باشد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

2. Their first record was a mega hit.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]اولین رکورد آن‌ها یک ضربه بزرگ بود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]اولین رکورد آنها یک ضربه بزرگ بود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

3. The propane industry was a mature industry and Mega was primarily a single business company.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]صنعت پروپان صنعتی بالغ بود و مگا در درجه اول یک شرکت تجاری بود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]صنعت پروپان یک صنعت بالغ بود و مگا عمدتا یک شرکت تجاری واحد بود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. He has become mega rich.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]او بسیار ثروتمند شده‌است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]او مگا ثروتمند شده است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. She's got a mega voice.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]اون صدای خیلی خوبی داره
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]او صدای مگا گرفته است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. I've been practising this mega dance routine.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]من با این مراسم رقص عالی تمرین کردم
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]من این رویکرد رقص مگا را تمرین کرده ام
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. Revenues and profits increased dramatically, and Mega achieved its 1984 plan.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]Revenues و درآمدها به طور چشمگیری افزایش یافت و مگا به برنامه سال ۱۹۸۴ خود رسید
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]درآمد و سود به طور چشمگیری افزایش یافت، و مگا به برنامه سال 1984 دست یافت
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. In essence, the power structure at Mega transforms itself.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]در اصل، ساختار قدرت در Mega خودش را تبدیل می‌کند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]در اصل، ساختار قدرت در مگا تبدیل به خود می شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. High band connector, hundred mega - bit rate.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]اتصال باند بالا، صد مگا بیت
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]اتصال دهنده باند بالا، صد مگا بیت سرعت
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. DO NOT MISS OUT ON THIS MEGA SPECIAL!
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]میس میس، از این برنامه SPECIAL خوشش نم یاد!
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]از این MEGA ویژه نپرسید!
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. Optical studies were made on mega and microsporogenesis, the development of female and male gametophyte and starch dynamics in Panicum maximum through conventional paraffin section.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]مطالعات نوری بر روی mega و microsporogenesis، توسعه ماده gametophyte زن و مرد و پویایی نشاسته در دمای Panicum از طریق بخش متداول پارافین ساخته شد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]مطالعات اپتیکی بر روی مگا و میکروسپوروژنز، توسعه گامتوسیت های زن و مرد و دینامیک نشاسته در حداکثر پانکوم از طریق پارافین معمولی ساخته شده است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. Conclusion Mega dose chemotherapy with peripheral blood stem cell support for lung cancer was effective, secure, feasible.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]نتیجه‌گیری شیمی‌درمانی با سلول‌های بنیادی خون محیطی برای سرطان ریه، موثر، ایمن و امکان پذیر بود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]نتیجه گیری شیمیدرمانی مگا دوز با حمایت از سلول های بنيادي خون سرطانی موثر، امن، امکان پذیر است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. Mega: How do you like riding school?
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]تو از مدرسه سواری خوشت میاد؟
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]مگا: چگونه مدرسه سواری را دوست دارید؟
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. Rock band Pink Floyd release the mega - selling rock opera The Wall.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]گروه راک پینک فلوید یک صخره فروش بزرگ را به دیوار عرضه کرد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]گروه راک پینک فلوید اپرا مگا فروش رادیو دیوار را منتشر می کند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

15. The break point for quality imaging is in the two mega pixel region now available in the entry level bracket.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]نقطه شکست برای تصویربرداری با کیفیت در دو منطقه بسیار بزرگ موجود در داخل پرانتز سطح ورودی قرار دارد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]نقطه شکست برای تصویربرداری با کیفیت در منطقه دو مگا پیکسل در حال حاضر در دسترس در رده ورودی است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

معنی mega در دیکشنری تخصصی

mega
[کامپیوتر] میلیون ؛ مگا - مگا( میلیون ) پیشوندی مستری × 1000 یا در ترتیب حافظه ها و دیسکها کامپیوتری mega× 104876 (=1024 × 1024 از کلمه ی یونانی big مشتق شده است . نگاه کنید به metric prefixes . megabyte .
[برق و الکترونیک] مگا پیشوند نشان دهنده ی 10 به توان 6 تا 1000000 .
[زمین شناسی] بزرگ،این واژه بعنوان پیشوند در اصلاحات زمین شناسی وسنگ شناسی بکاربرده می شود ودر رشته های دیگر علوم معنی یک میلیون دفعه را دارد
[ریاضیات] پیشوندی به معنی یک میلیون
[آب و خاک] برخان های بزرگ
[زمین شناسی] تکامل بزرگ،تکامل وسیع
[آب و خاک] تپه های مواج بزرگ

معنی کلمه mega به انگلیسی

mega
• large, big; million (also meg)
mega bit
• (computers) one million bits (also megabit)
mega byte
• (computers) one million bytes (also megabyte)
mega hertz
• one million oscillations per second
mega watt
• one million watts, unit for measuring electrical current, mw

mega را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

fatemeh ١٣:٢٦ - ١٣٩٦/٠٣/٢٧
برای شهر ها هم می اید :megacity یعنی شهر خیلی بزرگ
|

رامبن ١٨:٥٨ - ١٣٩٧/٠٨/٠٤
بزرگ
|

مبینا ٠١:٠٦ - ١٣٩٧/١١/٢٦
مگا یعنی بزرگ .پس مگا استار هم یعنی ستاره بزرگ
|

Rr ١١:٢٠ - ١٣٩٧/١٢/٠٢
Mega city یعنی کلانشهر
|

negar ١٤:٢٧ - ١٣٩٨/٠٢/١١
مگا ارتیست هم یعنی هنرمند بزرگ
|

فرهاد سليمان‌نژاد ٢١:٢٦ - ١٣٩٨/٠٣/٢٨
اَبَر
|

Rohamir ١٩:١٣ - ١٣٩٨/٠٧/٠٧
مگا استار و مگا آرتیست منظورتون امیر مقاره و رهام هادیان
صد در صد مطمئنم
معنیش رو هم درست گفتید
واقعا لقب های خوبی براشون گذاشتن
هر جا هستن موفق باشن و هیچ وقت فراموش نشن
من واقعا یکی از پرو پا قرص ترین طرفدار هاشون هستم
|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

سعید ترابی > break up
هادی > اراد
گل پری > گل پری
محمدرضا > Amenagement
Mn > guantily
محمد علی یزدانی فر > settling basin
09166128817 > چید
B/love/S > defend

نگارش واژه نو   |   پیشنهادهای امروز

توضیحات دیگر

معنی mega
کلمه : mega
املای فارسی : مگا
اشتباه تایپی : ئثلش
عکس mega : در گوگل


آیا معنی mega مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 95% )