برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1227 100 1

menu bar

واژه menu bar در جمله های نمونه

1. Move the mouse pointer to the menu bar.
[ترجمه ترگمان]اشاره‌گر موس را به نوار منو ببرید
[ترجمه گوگل]اشاره گر ماوس را به نوار منو انتقال دهید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The menu bar with its windows is one of the features of the desktop.
[ترجمه ترگمان]نوار منو با پنجره‌های آن یکی از ویژگی‌های رومیزی است
[ترجمه گوگل]نوار منو با پنجره های آن یکی از ویژگی های دسکتاپ است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. There should be a menu bar at the bottom of your screen.
[ترجمه ترگمان]باید یک نوار منو در پایین صفحه شما وجود داشته باشد
[ترجمه گوگل]باید نوار منو در پایین صفحه شما وجود داشته باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Click 'File' in the menu bar, then click 'Exit'.
[ترجمه ترگمان]روی File در نوار منو کلیک کنید، سپس روی خروجی کلیک کنید
[ترجمه گوگل]روی «فایل» در نوار منو کلیک کنید، سپس روی «خروج» کلیک کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را ب ...

معنی menu bar در دیکشنری تخصصی

menu bar
[کامپیوتر] نوار منو ، خط منو یک منوی افقی در بالای صفحه یا پنجره با توجه به نرم افزار ، توسط ماوس ، یا تایپ کردن حروف اول هر کی از آنها ، و یا احتمالاً پایین نگه داشتن همزمان حرف اول هر یک و کلید alt . اقلام درون خط را می توان انتخاب کرد. معمولاً هر یک از این اقلام دارای منوهای خاص خود هستند . نگاه کنید به menu .

معنی کلمه menu bar به انگلیسی

menu bar
• line across the width of the screen which contains the names of menus which can be opened

menu bar را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

امیدرضا معروضی
گزینگاه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی menu bar مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )