برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

mill around

mill around را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

دکتر رضا پرهیزگاد
پرسه زدن، ول گشتن،پلکیدن
سید محمود حسینی
قدم زدن بدون رفتن به جایی
مثلا هنگامی که منتظر اتوبوس هستید

معنی یا پیشنهاد شما



نام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی mill around مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )