برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

monitored achievement

monitored achievement را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ابوذر.ف
پیشرفت کنترل شده

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی monitored achievement مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )