انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

95 943 100 1

monosaccharide

تلفظ monosaccharide
تلفظ monosaccharide به آمریکایی/ˌmɑːnəˈsækəˌraɪd/ تلفظ monosaccharide به انگلیسی/ˌmɑːnəˈsækəˌraɪd/

(شیمی) مونوساکارید (کربوهیدراتی به فرمول cxh2xox به ویژه c6h12o6)

واژه monosaccharide در جمله های نمونه

1. The reducing properties of monosaccharides are attributable to the presence of a free aldehyde or ketone group.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]خاصیت کاهش خاصیت monosaccharides به حضور یک گروه آزاد یا کتون آزاد نسبت داده می‌شود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]خواص کاهش مونوساکارید ها به علت حضور یک گروه آلدهید آزاد یا کتون می باشد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

2. Any of a class of monosaccharide sugars containing an aldehyde group.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]هر کدام از انواع قند monosaccharide حاوی یک گروه aldehyde است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]هر نوع از قندهای مونوساکارید حاوی گروه آلدهید
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

3. The monosaccharide composition of Tremella polysaccharide is determined by a data analysis met.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]ترکیب monosaccharide of polysaccharide با تجزیه و تحلیل داده‌ها تعیین می‌شود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]ترکیب مونواساکارد از ترملا پلی ساکارید با استفاده از یک تجزیه و تحلیل داده انجام شده است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. Conclusion The extending system can be used in monosaccharide composition analysis.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]نتیجه‌گیری سیستم گسترش‌یافته می‌تواند در آنالیز ترکیب monosaccharide مورد استفاده قرار گیرد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]نتیجه گیری سیستم گسترش می تواند در تجزیه ترکیب مونوساکارید استفاده شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. Monosaccharide Any of the simple sugars that serve as Building Blocks for carbohydrates.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]Monosaccharide هر کدام از the ساده‌ای که به عنوان بلوک‌های ساختمانی کربوهیدرات عمل می‌کنند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]Monosaccharide هر یک از قندهای ساده که به عنوان بلوک های ساختمان برای کربوهیدرات ها خدمت می کنند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. The main monosaccharide components of both two preparations were fucose, galactose, glucose and mannose.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]اجزای اصلی monosaccharide هر دو آماده‌سازی، fucose، galactose، گلوکز و mannose بودند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]مولكول اصلي مونازاكاردار هر دو دارو، فوكوز، گالاكتوز، گلوكز و مانوز بود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. The antioxidant and monosaccharide composition with thin-layer chromatography of Zingiber officinale Roscoe polysaccharide was studied.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]ترکیب آنتی‌اکسیدان و monosaccharide با کروماتوگرافی با لایه نازک of officinale Roscoe بررسی شد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]ترکیب آنتی اکسیدان و مونوسیاكاردار با كروماتوگرافی لايه نازك پلی ساكارید Roscoe officinale Rostech مورد مطالعه قرار گرفت
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. The number of monosaccharide units in a polysaccharide, termed its degree of polymerization ( DP ), varies .
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]تعداد واحدهای monosaccharide در a، درجه خوردگی آن (DP)، متفاوت است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]تعداد واحدهای monosaccharide در یک پلی ساکارید، به نام درجه پلیمریزاسیون (DP)، متفاوت است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. Monosaccharide composition analysis by TLC and NMR showed that it was composed of arabinose and galacturonic acid.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]آنالیز ترکیب Monosaccharide توسط TLC و NMR نشان داد که از arabinose و galacturonic اسید تشکیل شده‌است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]تجزیه ترکیب مونوساکارید با استفاده از TLC و NMR نشان داد که از اسید آرابینوز و گالاکتورونیک تشکیل شده است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. Uronic acid can be synthesized by oxidation of monosaccharide.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]uronic اسیدی را می توان بوسیله اکسیداسیون of سنتز کرد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]اسید اورونیک را می توان با اکسیداسیون مونوساکارید سنتز کرد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. A compound containing three monosaccharide units is a trisaccharide.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]یک ترکیب حاوی سه واحد monosaccharide یک trisaccharide است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]ترکیباتی که حاوی سه واحد مونوساکارد می باشد، یک تریاساکاریدها است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. Sugar phosphate A phosphate derivative of a MONOSACCHARIDE.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]فسفات قند یک مشتق فسفات از a است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]شکر فسفات A مشتقات فسفات یک مونوساکریاید
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. Therefore reduces and slows down the monosaccharide (li grape sugar) the absorption.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]در نتیجه جذب و کاهش میزان جذب (شکر و انگور)کاهش می‌یابد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]بنابراین مونوساکارید (لی قند انگور) را جذب و کاهش می دهد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. Composition and monosaccharide content in the mushroom polysaccharide was analyzed by HPLC, GC and GC - MS.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]ترکیب شیمیایی و monosaccharide در قارچ قارچ توسط HPLC، GC و GC آنالیز شد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]ترکیب و محتوای مونوساکارید در پلی ساکارید قارچ با استفاده از HPLC، GC و GC - MS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

15. Disaccharide A SUGAR with molecules composed of two monosaccharide units.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]disaccharide با مولکول‌هایی که از دو واحد monosaccharide تشکیل شده‌اند، قند و شکر تولید می‌کنند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]Disaccharide یک قند با مولکول های متشکل از دو واحدهای مونوساکارد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

معنی monosaccharide در دیکشنری تخصصی

monosaccharide
[شیمی] مونوساکارید (کربوهیدراتی به فرمول CxH2xOx به ویژه C6H12O6)
[صنایع غذایی] مونوساکارید : یک تک قندی که قابل هیدرولیز نباشد برای مثال گلوکز فروکتوز و…

معنی کلمه monosaccharide به انگلیسی

monosaccharide
• simple sugar (chemistry)

monosaccharide را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Google Plus Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی monosaccharide

ebitaheri@gmail.com ٠٩:٢٢ - ١٣٩٧/٠٤/٠٢
[شیمی ، زیست‌شناسی]
تک قندی
|

پیشنهاد شما درباره معنی monosaccharideنام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی monosaccharide
کلمه : monosaccharide
املای فارسی : منسکچرید
اشتباه تایپی : ئخدخسشززاشقهیث
عکس monosaccharide : در گوگل


آیا معنی monosaccharide مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 95% )