برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

more especially

more especially را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

امیر
به ویژه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی more especially مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )