برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

more like

more like را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

افشین حاجی طرخانی
تقریباً، حدود

https://www.merriam-webster.com/dictionary/more like

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی more like مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )