برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1282 100 1

Neither

/ˈniːðər/ /ˈnaɪðə/

معنی: هیچ یک، هیچیک از این دو
معانی دیگر: (از دوتا) هیچکدام، هیچیک (از آن دو)، (با: nor) نه این نه آن، نه... نه...، نه حتی، همچنین نه، ... هم نه، (پس از عبارت منفی - عامیانه) من هم نه، من هم همینطور، نه این و نه ان

بررسی کلمه Neither

حرف ربط ( conjunction )
• : تعریف: not either (usu. fol. by nor).

- Neither the cat nor the dog is hungry.
[ترجمه ترگمان] نه گربه و نه سگ گرسنه است
[ترجمه گوگل] نه گربه و نه سگ گرسنه است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
صفت ( adjective )
• : تعریف: not either; not one or the other.

- Neither idea has worked.
[ترجمه ترگمان] هیچ یک از این دو ایده عملی نشده است
[ترجمه گوگل] هیچ ایده ای کار نکرده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
ضمیر ( pronoun )
• : تعریف: not either; not one person or thing or the other.

- Neither will work.
[ترجمه ترگمان] هیچ کدام کارساز نخواهند بود
[ترجمه گوگل] نه کار نخواهد کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه Neither در جمله های نمونه

1. neither boy went
هیچکدام (از آن دو پسر) نرفتند.

2. neither here nor there
نه اینجا و نه آنجا

3. neither of them was invited
هیچیک از آن دو دعوت نشده بود.

4. neither too short nor too long
نه خیلی کوتاه و نه خیلی بلند

5. neither you nor i have attained gnosis
اسرار ازل را نه تو دانی و نه من

6. neither you nor i know the eternal mysteries
اسرار ازل را نه تو دانی و نه من

7. neither you nor i know the secrets of infinity
اسرار ازل را نه تو دانی و نه من

8. neither fish, flesh, nor fowl (nor good red herring)
شلم شوربا،شتر گاو پلنگ،مبهم و غیر قابل تشخیص

9. neither here nor there
نامربوط (به مطلب مورد بحث)،بی‌اهمیت،غیرحیاتی

10. neither hide nor hair
اصلا هیچ،هیچ اثری (از)

11. he neither smokes nor drinks
او نه سیگار می‌کشد و نه مشروب می‌خورد.

12. i neither buy nor sell
نه می‌خرم نه می‌فروشم.

13. on neither side of the street are there any trees
...

مترادف Neither

هیچ یک (ضمير)
none , neither
هیچیک از این دو (ضمير)
neither

معنی عبارات مرتبط با Neither به فارسی

شلم شوربا، شتر گاو پلنگ، مبهم و غیر قابل تشخیص
نه من آنرامی بیند نه من
نه آن مرد میداند نه آن زن، این دو تن مرد وزن هیچکدام نمیدانند
نامربوط (به مطلب مورد بحث)، بی اهمیت، غیرحیاتی، خارج ازموضوع، بی ربط
اصلا هیچ، هیچ اثری (از)
نه من آنرا می بینم نه او
نه این نه ان
هیچکدام از آنها نمیدانند
هیچیک از آن دو گزارش درست نبود
با یک دست نمیشه دو هندوانه برداشت

معنی کلمه Neither به انگلیسی

neither
• not this and not that
• not this and not that
• you use neither in front of the first of two or more words or expressions when you are saying that two or more things are not true or do not happen. the other things are introduced by `nor'.
• you also use neither to refer to both of two things or people, when you are making a negative statement about both of them.
• if you say that one thing is not the case and neither is another, you mean that the second thing is also not the case.
neither here nor there
• not in this place and not in that place; it makes no difference, it is insignificant
neither more nor less
• exactly, perfect, just right
neither nor
• not this and not that, not either of the two
neither sick nor sorry
• does not care, is not regretful, has no remorse
neither you nor i
• not you and not me
me neither
• not myself either

Neither را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

solmas
من هم همینطور نه
یعنی در جملاتی استفاده میشه که موافقط خودمون رو با یک جمله ی منفی اعلام می کنیم.
N ن
هیچ کدام❤
na
اصلا
Ali rajaee
Me too همینطور مثبت هست ولی neither همینطور منفی
مهدی صباغ
من هم نه
منم این طوری نیستم
مهرداد عزیزی
For example
Neither good nor bad =mediocre

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی neither
کلمه : neither
املای فارسی : نیتهر
اشتباه تایپی : دثهفاثق
عکس neither : در گوگل

آیا معنی Neither مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )