برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1326 100 1

Nominal aggregate breaking load

معنی Nominal aggregate breaking load در دیکشنری تخصصی

Nominal aggregate breaking load
[زمین شناسی] بار گسیختگی روی هم رفته اسمی این کمیت نیرویی برابر است با سطح مقطع فلزی رشته یا طناب فلزی در مقاومت کششی اسمی سیم ها

Nominal aggregate breaking load را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Nominal aggregate breaking load مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )