برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Not a particle of truth

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مهدی باقری
Not truth at all

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Not a particle of truth مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )