برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

new blood


خون تازه، (مجازی) کنشوری یا اندیشه های نو، آدم های تازه

بررسی کلمه new blood

اسم ( noun )
• : تعریف: new persons, members, or personnel, esp. ones bringing new and energetic attitudes.

- She wanted to give the department a fresh start by bringing in new blood.
[ترجمه ترگمان] می‌خواست با آوردن خون تازه شروع به کار کند
[ترجمه گوگل] او می خواست با تهیه خون جدید به بخش تازه ای شروع کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

new blood را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

جلال نجاریزدی
SYN
fresh blood
نیروی کار جدید, نیروی کار تازه نفس

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی new blood
کلمه : new blood
املای فارسی : نیو بلاد
اشتباه تایپی : دثص ذمخخی
عکس new blood : در گوگل

آیا معنی new blood مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )