برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1325 100 1

news feed

واژه news feed در جمله های نمونه

1. The feeder fed new feed to pigs so that they laid on fresh.
[ترجمه ترگمان]ظرف غذای تازه به خوکان که تازه می‌خوردند غذا می‌داد
[ترجمه گوگل]فیدر تغذیه تازه را به خوک ها تغذیه می کند تا آنها تازه وارد شوند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The new feed can fatten the chicken up quickly enough for market.
[ترجمه ترگمان]تغذیه جدید می‌تواند باعث شود که مرغ به اندازه کافی به اندازه کافی بالا برود
[ترجمه گوگل]خوراک جدید می تواند مرغ را تا حد زیادی به بازار عرضه کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The new fee structure deters the use of deputies and means that increasing claims effectively lead to decreased payment for each visit.
[ترجمه ترگمان]ساختار هزینه جدید، استفاده از نمایندگان را deters و به این معنی است که افزایش مطالبات به طور موثر منجر به کاهش پرداخت‌ها برای هر بازدید می‌شود
[ترجمه گوگل]ساختار هزینه جدید از استفاده از نمایندگان جلوگیری می کند و بدین معنی است که افزایش ادعاهای به طور موثر منجر به کاهش هزینه برای هر بازدید می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Some places have even seen the publicity over new fees att ...

معنی کلمه news feed به انگلیسی

news feed
• flow of news, supply of ongoing updates of a newsgroup on the internet

news feed را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

f.h
گردش اخبار
گردش اطلاعات
ebi
خبررسانی ، خبرنمایی ، خوراک خبری
فریــــــماه رفیعی
گزیده خبرها
مسعود بازدار
سرویس خبری
بیانی
خوراک خبری

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی news feed مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )