برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1326 100 1

news vendor

/ˈnuːzˈvendər/ /njuːzˈvendə/

معنی: روزنامه فروش

واژه news vendor در جمله های نمونه

1. Chinese news vendor waits for customers in front of newspapers headlining articles about Japan at a news stand in Shanghai April 200
[ترجمه ترگمان]در روز ۲۰۰ آوریل، فروشنده اخبار چینی منتظر مشتری در مقابل روزنامه‌ها و در یک جایگاه خبری در شانگهای منتظر مشتری است
[ترجمه گوگل]خبرنگار چینی در مقابل روزنامه ها که مقالاتی در مورد ژاپن در یک ایستگاه خبری در شانگهای آوریل 200 منتشر کرده است در انتظار مشتریان است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. When the essay was published, a Washington news vendor reported that the journal in which it appeared was "outselling everything, even the pornography. "
[ترجمه ترگمان]هنگامی که این مقاله منتشر شد، یک فروشنده اخبار واشنگتن گزارش داد که این ژورنال که در آن ظاهر شد، \"همه چیز، حتی پورنوگرافی\" بود
[ترجمه گوگل]هنگامی که این مقاله منتشر شد، یک خبرنگار خبرگزاری واشنگتن گزارش داد که مجله ای که در آن ظاهر شد، همه چیز را حتی از طریق پورنوگرافی منتشر کرد '
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. A news vendor on Fuwai Street in Beijing said that magazines about luxury trends are priced up to 25 yuan ($ 80), while news magazines usually cost 10 yuan.
[ترجمه ترگمان]یک فروشنده خبری در خیابان Fuwai در پکن گفت که مجلاتی درباره گرایش‌های لوکس به ۲۵ یوان (۸۰ دلار)قیمت دارند در حالی که مجلات خبری معمولا ۱۰ یوان هزینه دارند ...

مترادف news vendor

روزنامه فروش (اسم)
newsman , news vendor

news vendor را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی news vendor
کلمه : news vendor
املای فارسی : نیوز وندور
اشتباه تایپی : دثصس رثدیخق
عکس news vendor : در گوگل

آیا معنی news vendor مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )