برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1286 100 1

no further

معنی کلمه no further به انگلیسی

no further
• up to this point, that's it, enough, stop it, that's the limit

no further را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد حسین
بیش از این

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی no further مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )