برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

no hard feeling


آشتی آشتی

no hard feeling را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عاطفه
سخت نگیر، آشتی کنیم، ناراحتی دیگر بین ما نیست

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی no hard feeling
کلمه : no hard feeling
املای فارسی : نو هارد فلنگ
اشتباه تایپی : دخ اشقی بثثمهدل
عکس no hard feeling : در گوگل

آیا معنی no hard feeling مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )