برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
no - such - thing

no such thing

no such thing را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

a.r
nothing like that, nothing of the kind
on the contrary, certainly not

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی no such thing مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )