برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
no - trump

no trump


(بازی بریج) بدون خال آتو

بررسی کلمه no trump

صفت ( adjective )
• : تعریف: of a hand or contract in bridge, to be played without specifying a trump suit.
اسم ( noun )
• : تعریف: in bridge, a bid to play a hand without specifying a trump suit.

no trump را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی no trump
کلمه : no trump
املای فارسی : نو ترومپ
اشتباه تایپی : دخ فقعئح
عکس no trump : در گوگل

آیا معنی no trump مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )