برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

non productivity

non productivity را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

رئیس علی دلواری
عدم بهره وری - عدم بازدهی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی non productivity مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )