برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1283 100 1

non profit

معنی کلمه non profit به انگلیسی

non profit
• not intended to earn profits, not for the purpose of earning money
non profit corporation
• company or institution that is not for the purpose of earning money
non profit making
• an organization or charity that is non-profit-making is not run with the intention of making a profit.
non profit organization
• organization that exists to further a cause not to make a profit

non profit را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حسین
غیر سودآور
shiva_sisi‌
سود نیاوردن
حامد قربانی
غیر انتفاعی
فکر نمیکنم غیر سودآور معادل خوبی باشه چون این معنی را میده که سودآور نیست و حتما ضرر میاره یا حداقل هزینه و درآمد برابره.
بیشتر درباره موسسات و سازمان ها به کار میره. سازمان ها و موسسات غیر انتفاعی هدف اصلی شون به دست آوردن سود نیست ولی کاملا ممکنه که سودآوری داشته باشند.
مهدی صادقی
شرکت و یا موسسه ای که در امد خود را صرف کمک کردن به مردم میکند(در اصل سودی را برای خود در نظر نمیگیرد)
سپیده
غیر منغعتی
مهدی احمدی
وقف عام
میثم علیزاده
سازمان یا موسسه ای که درامد حاصله از فعالیت خود را برای کمک به افراد هزینه میکند نه سودآوری
Younes
غیر انتفاعی
sara
غیرانتفاعی
علی پورمعصومی
غیرانتفاعی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی non profit مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )