برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1322 100 1

nut

/ˈnət/ /nʌt/

معنی: مهره، سرپیچ، جوز، اجیل، چرخ دنده ساعت، دیوانه، اجیل گرد اوردن
معانی دیگر: (جمع) آجیل، (مکانیک) مهره، (خودمانی) احمق، خل، آدم غیرعادی، واله، شیفته، دیوانه ی چیزی، سخت مشتاق، میوه ی مغزدار (مانند بادام و پسته و فندق و غیره)، پندوک، (موسیقی - سازهای زهی) خرک (که سیم ها از روی آن رد می شوند)، پیچ ویولن و تار و غیره (که با آن سیم ها را تنظیم می کنند)، پیچ آرشه (که با آن تارهای آرشه را سفت یا شل می کنند)، (عامیانه) هزینه ی اولیه طرح و غیره، (جمع) زغالسنگ ریزه، (خودمانی) کله، (جمع - زننده) خایه ها، تخم ها، پندوک گردآوردن، چر  دنده ساعت

بررسی کلمه nut

اسم ( noun )
عبارات: a tough nut to crack
(1) تعریف: a dry seed or fruit composed of a usu. edible kernel or meat encased in a woody or leathery shell.

(2) تعریف: the kernel or meat, apart from the shell.

(3) تعریف: a usu. square or hexagonal piece of metal, plastic, or other material that has a spirally grooved hole into which a bolt fits.

(4) تعریف: (informal) an enthusiast.
مشابه: hound, maniac

(5) تعریف: (slang) a foolish or eccentric person.
مشابه: buff, eccentric, oddball

(6) تعریف: (often pl.; vulgar slang) a testicle.
فعل ناگذر ( intransitive verb )
حالات: nuts, nutting, nutted
مشتقات: nutlike (adj.)
• : تعریف: to search for or gather nuts.

واژه nut در جمله های نمونه

1. nut and bolt
(پیچ و مهره) مهره و پیچ

2. nut and bolt
پیچ و مهره

3. finger nut
مهره‌ی خروسکی

4. a movie nut
دیوانه‌ی سینما

5. screw the nut on the bolt
مهره را سر پیچ بپیچان.

6. off one's nut
(خودمانی) احمق،نابخرد،خل

7. he is a nut (he is nuts)
او خل است.

8. hard (or tough) nut to crack
(شخص یا چیز) سخت،دشوار،آنچه که فهم یا پرداختن به آن مشکل است

9. he drives like a nut
او دیوانه‌وار رانندگی می‌کند.

10. Take your spanner, and tighten the nut.
[ترجمه ترگمان]spanner را بردارید و the را محکم بگیرید
[ترجمه گوگل]کلید خود را بردارید و مهره را بچرخانید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. The nut has worked off.
[ترجمه ترگمان] خل و چل کار کرده
[ترجمه گوگل]مهره کار کرده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را ...

مترادف nut

مهره (اسم)
die , vertebra , piece , bead , nut , marble , glaze , shell resembling a pearl
سرپیچ (اسم)
die , coupling , nut , burner , screw head
جوز (اسم)
nut , nutmeg
اجیل (اسم)
nuts , nut
چرخ دنده ساعت (اسم)
nut
دیوانه (صفت)
mad , nuts , moony , insane , demented , lunatic , crazy , gaga , natural , batty , nut , frenetic , phrenetic , fanatic , fanatical , cuckoo , fey , hare-brained , loony , luny , mad-brained , manic , mooney , moonstruck , nutty
اجیل گرد اوردن (فعل)
nut

معنی عبارات مرتبط با nut به فارسی

قهوه ای تیره، (رنگ) فندقی، رنگ قهوه ای فندقی، رنگ شاه بلوطی
(خودمانی) آدم خل و ضع، خل، غیر عادی
فندق شکن، یکجور پرنده اروپایی که مانند کلاهاست
مازو
روغن گردو یا فندق
انواع کاج هایی که تخم آنها خوراکی است
بتل، فوفل (که در برخی از کشورهای خاور دور و شبه قاره ی هند به عنوان انگیخت گر جویده می شود)، فوفل فوفل
پیچومهره
(گیاه شناسی) درخت جوز برزیلی (bertholletia excelsa از خانواده ی lecythis - بومی برزیل)، جوز برزیل
یکجورگردوی امریکایی
بلارد
نارگیل
(گیاه شناسی) کوکیلیا (میوه ی نخل پیاساوا piassava palm - بومی کشور برزیل)
بادام زمینی، دنبلان
بادام زمینى
...

معنی nut در دیکشنری تخصصی

nut
[عمران و معماری] مهره
[مهندسی گاز] مهره
[زمین شناسی] مهره
[نساجی] مهر
[ریاضیات] مهره ی ضامن، مهره، مهره ی شاتون
[کوه نوردی] گُوِه
[عمران و معماری] پیچ و مهره
[مهندسی گاز] پیچ و مهره
[عمران و معماری] مهره ماسوره
[مهندسی گاز] مهره ماسوره
[زمین شناسی] مهره ماسوره
[نساجی] رنگ قهوه ای فندقی - رنگ شاه بلوطی
[نساجی] لیف میوه ای - لیف درخت
[نساجی] الیاف جوزه ای
[کوه نوردی] گُوِه کش
[عمران و معماری] واشر مهره
[خودرو] مهره تنظیم یاتاقان
[نساجی] مهره کلاهکی
[نساجی] بادام زمینی
[ریاضیات] مهره ی دستی، فلکه ی دستی
[سینما] پیچ میزان لامپ
[مهندسی گاز] مهره لائی
...

معنی کلمه nut به انگلیسی

nut
• dry fruit contained in a shell; hard fruit of certain plants; square or hexagonal threaded metal piece which fastens onto a screw to secure it; person who is enthusiastic, buff; insane person (slang); head of a person (slang); operating expenses to be recovered for launching a movie or play (slang)
• gather nuts
• nuts grow on trees. they have hard shells and firm insides that can be eaten.
• a nut is also a small piece of metal with a hole in it which a bolt screws into. nuts and bolts are used to fasten things together.
nut cake
• baked cake which contains nuts
nut cookies
• cookies with nuts
nut spread
• creamy food with a nut flavor intended for spreading on bread
be on the nut
• be broke, have no money
coupling nut
• ring which screws onto the barrel of an uzzi sub-machine gun
crack a nut
• split open a dry nut
earth nut
• general name for the peanut
ginger nut
• gingersnap, ginger flavored cookie
lock nut
• thin nut which is screwed up tightly on another nut in order to prevent it from getting loose
monkey nut
• (british) peanut in its shell; goober (slang)
• a monkey nut is the same as a peanut; an informal expression.
pal nut
• ring that is is combined with a screw in order to prevent it from opening
pine nut
• sweet edible seed growing in a hard shell in the pine cone of certain pine trees
safety nut
...

nut را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Nikan
آجیل
مجید دلبندم
اجیل
ممد
یه معنی عامیانه هم داره هم‌معنی Cumـه و مثلا Bust a Nut یعنی پاچیدن!
Shima
بعضی اوقات به معنی دیوانه
یوسف صابری
UK SLANG

سر
کله
Head

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی nut
کلمه : nut
املای فارسی : نات
اشتباه تایپی : دعف
عکس nut : در گوگل

آیا معنی nut مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )