برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Organizational Enabler

Organizational Enabler را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

زینب زرمسلک
عوامل/ امکانات سازمانی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Organizational Enabler مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )