برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Overriding royalty interests

Overriding royalty interests را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فارسی را پاس بداریم.
منافع حق امتیاز درجه اول

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Overriding royalty interests مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )