برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1281 100 1

of no avail

معنی کلمه of no avail به انگلیسی

of no avail
• not beneficial, not influential, not helpful

of no avail را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عباس نعمتی فر
بیهوده، بی فایده

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی of no avail مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )