برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1312 100 1

on the eve of

واژه on the eve of در جمله های نمونه

1. He felt sick on the eve of the race.
[ترجمه ترگمان]در آستانه مسابقه احساس تهوع می‌کرد
[ترجمه گوگل]او در آستانه مسابقه بیمار شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. On the eve of the talks, the two sides had exchanged strongly worded statements on the issue.
[ترجمه ترگمان]دو طرف در آستانه مذاکرات، اظهارات جدی را در مورد این مساله رد و بدل کردند
[ترجمه گوگل]در آستانه مذاکرات، دو طرف با اظهارات قوی در این مورد مبادله کرده بودند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Today, on the eve of the Olympics, Atlanta is awash in tickets.
[ترجمه ترگمان]امروز، در آستانه المپیک، آتلانتا پر از بلیط است
[ترجمه گوگل]امروز، در آستانه بازی های المپیک، آتلانتا در بلیط است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. On the eve of the Wallabies' departure, St George officials visited the Wallabies' hotel to seek his signature.
[ترجمه ترگمان]در آستانه عزیمت Wallabies، مقامات سنت جورج از هتل Wallabies دیدن کردند تا به دنبال امضا خود بگردند
[ترجمه گ ...

معنی کلمه on the eve of به انگلیسی

on the eve of
• on the day or days before -
on the eve of the holiday
• during the evening before the holiday itself; during the first evening of the holiday; during the days before the holiday

on the eve of را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

یوسف صابری
درست پیش از

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی on the eve of مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )