برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
on - the - table

on the table

on the table را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

هادی سلیمی
مورد توجه قرار دادن، مطمح نظر قرار دادن، مدنظر قرار دادن، رسیدگی کردن
امیر
روی میز
امیر
روی میز
شادی
روی میز
هادی سلیمی
آمادگی برای گفتگو

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی on the table مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )