برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
one - now - and - then

one now and then

one now and then را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد خ1
گاه گداری، بعضی وقت ها

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی one now and then مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )