برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1307 100 1

otorhinolaryngology


رجوع شود به: otolaryngology

واژه otorhinolaryngology در جمله های نمونه

1. SETTING Department of Otorhinolaryngology of the First Affiliated Hospital of Zhengzhou University Department of Anatomy of the School of Basic Medical Sciences of Zhengzhou University.
[ترجمه ترگمان]دانشکده علوم پزشکی و آناتومی دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه Zhengzhou، دانشکده علوم پزشکی دانشگاه Zhengzhou
[ترجمه گوگل]تنظیم بیماری اورولوژی مغز و اعصاب اولین بیمارستان وابسته به دانشگاه ژنگژو گروه آناتومی دانشکده علوم پایه پزشکی دانشگاه ژنگو
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Conclusion Physiatrics for patients in the department of otorhinolaryngology by millimeter microwave is effective.
[ترجمه ترگمان]نتیجه‌گیری Physiatrics برای بیماران در بخش of توسط مایکروویو millimeter، موثر است
[ترجمه گوگل]نتيجه گيري: در بيمارستان امام خميني (ره) از طريق ميكروويو ميليون ميلي ليتر، فيزيوتراپي موثر است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Cut across the neck of one of otorhinolaryngology more seen in the emergency room, Because of injury throat, trachea, esophagus, neck artery, severity of illness, Affect quality of life.
[ترجمه ترگمان]بریدن گردن یکی از otorhinolaryngology که در اتاق اورژانس دیده می‌شود، به خاطر آسیب به گلو، نای، مری، سرخرگ گردن، شدت بیماری و تاثیر بر کیفیت زندگی است
[ترجمه گوگل]بر اثر گرد و غبار، تراش ...

معنی کلمه otorhinolaryngology به انگلیسی

otorhinolaryngology
• branch of medicine that is concerned with the study of diseases of the ears and nose and throat

otorhinolaryngology را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مهسا امینی
پزشکی گوش٫حلق و بینی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی otorhinolaryngology
کلمه : otorhinolaryngology
املای فارسی : اترهینلرینگلگی
اشتباه تایپی : خفخقاهدخمشقغدلخمخلغ
عکس otorhinolaryngology : در گوگل

آیا معنی otorhinolaryngology مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )