برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1221 100 1

out of order

/aʊt ʌv ˈɔrdər/ /aʊt ʌv ˈɔrdər/

مختل، بی سامان

بررسی کلمه out of order

عبارت ( phrase )
• : تعریف: not working; broken.

- The phone was out of order.
[ترجمه الهام] تلفن از کار افتاده بود
|

[ترجمه ترگمان] تلفن از نظم خارج بود
[ترجمه گوگل] تلفن خارج از نظم بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه out of order در جمله های نمونه

1. The office telephones were all out of order.
[ترجمه سعید الیاس] همه تلفن های اداره از کار افتاده بودن
|

[ترجمه ترگمان]دفتر تلفن همه مرتب بود
[ترجمه گوگل]تلفن های اداری تمام شده بودند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The laser jet printer is out of order.
[ترجمه سعید الیاس] پرینتر لیزری از کار افتاده
|

[ترجمه ترگمان]چاپگر جت لیزری خارج از دستور است
[ترجمه گوگل]پرینتر جت لیزری خالی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Our bus won't start because the battery is out of order.
[ترجمه m.azadegan] اتوبوس ما روشن نمیشه، چون باطریش خرابه. ...

معنی کلمه out of order به انگلیسی

out of order
• not working, nonfunctional, broken
temporarily out of order
• the instrument does not work but this is only a temporary situation

out of order را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Mehrdad Sayehban
از کار افتادن یا خراب شدن(دستگاه و غیره)
مترادف با break down یا out of work
علیزاده
out of order = out of service = out of work = break down
:(not in working condition )
خارج از سرویس، خراب، از کار افتادن. (معمولا در مورد موتور، دستگاه و وسائل مکانیکی به کار میرود).
رضا
از کار افتاده، خراب
if a machine or piece of equipment is out of order, it is not working
Nzi Gbn
out of order :
1. �something �is� disorganized� or� in the�
wrong� order.
درهم برهم

2. someone� has� been� unfair �or inconsiderate.
بی ملاحظه،بی فکر

3. broken
از کار افتادن یا خراب شدن(دستگاه و غیره)
كربلايي
opp:in working order
Behzadi
نا مرتب،نا منظم
in the order#out of order
خراب(وسيله)
Out of order

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی out of order
کلمه : out of order
املای فارسی : آوت اوف اردر
اشتباه تایپی : خعف خب خقیثق
عکس out of order : در گوگل

آیا معنی out of order مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )