برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
out - of - your - league

out of your league

out of your league را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد خ1
doing something that you are not skilled enough to do, esp. compared to other people doing the same thing
نوشین قمریان
یعنی کلاس کارش به من نمیخوره , از من کلاسش خیلی بالاتره
محمد
I like to court her but she's out of my league i bet she would never date a ordinary guy like me

خیلی دوست دارم باهاش ازدواج کنم ولی اون خیلی از من با کلاس تره. مطمئنم که عمرا با من قرار نمیزاره
سلما
لقمه بزرگتر از دهن من است.
از من سَرتر است.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی out of your league مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )